NAVN:

TELEFON:

MAIL:

Formand

Egon

40 88 82 89


Henrik

20 86 10 19

gittesusanne@hotmail.com

Sekretær

Finn

22 13 34 30


Kresten

20 92 66 78

Kasserer

Lone

27 63 16 00